Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 2024

Posted by htbyen
Category:

Vận tải hàng hóa bằng đường biển rất phức tạp bởi nó chịu sự tác động và điều chỉnh của nhiều yếu tố khác nhau, thêm nữa, môi trường hoạt động của nó còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với hàng hóa, phương tiện vận tải và con người. Do vậy, để đảm bảo việc vận tải hàng hóa có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia cũng như ngăn ngừa những tranh chấp có thể phát sinh nên hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ra đời. Công ty vận tải biển Savata sẽ cập nhật nhanh mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển chi tiết mới nhất 2022 cho người thuê vận chuyển cũng như các Công ty vận chuyển nắm rõ.

Hợp đồng vận tải hàng hóa đường biển là gì? Tại sao cần phải có?

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là gì?

Hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường biển là văn bản bao gồm các nội dung liên quan đến việc ký kết, thỏa thận giữa người cần vận chuyển và Đơn vị vận chuyển. Theo đó người được thuê giao hàng có nghĩa vụ bảo vệ và chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận cho người có quyền nhận và người cần vận chuyển phải trả cước phí vận chuyển và các khoản phụ phí khác cho bên đơn vị vận chuyển.

Thông thường hàng hóa chuyên chở bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng và các động sản khác, kể cả động vật sống, container hoặc công cụ tương tự do người giao hàng cung cấp để đóng hàng được vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển hàng đường biển.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 2022
Hợp đồng vận chuyển đường biển được hiểu như là văn bản gồm các nội dung liên quan đến việc ký kết, thỏa thuận giữa người cần vận chuyển với Đơn vị vận chuyển

Tại sao cần phải có Hợp đồng vận chuyển đường biển?

Hợp đồng vận chuyển đường biển giúp người cần vận chuyển biết được Đơn vị vận chuyển là ai qua con dấu, địa chỉ văn phòng đại diện ở đâu, Mã số thuế, người chịu trách nhiệm khi gặp sự cố. Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên, người vận chuyển có quyền kiểm tra trước hàng hóa khi tiến hành kí kết hợp đồng và phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại hàng hóa, phải giao đúng hàng, đúng thời gian, địa điểm cho người có quyền nhận, người gửi hàng cần phải trả tiền cho dịch vụ vận tải hàng hóa khi có yêu cầu.

Mẫu hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường biển cập nhật mới nhất 2023

Savata cập nhật chi tiết mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển cho Quý Doanh nghiệp tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

…, Ngày … Tháng … Năm …

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Số: ……. /HĐVC-…

(V/v: Vận chuyển hàng hóa trong nước bằng đường biển theo chứng từ vận chuyển)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam hợp nhất năm 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật Thương mại hợp nhất năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ thỏa thuận giữa các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại trụ sở Công ty …, các bên gồm có:

BÊN A: CÔNG TY … (BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN)

Địa chỉ          : …

Mã số thuế    : …

Đại diện        : Ông/bà …                                   Chức vụ        : …

Điện thoại     : …                                               Fax               : …

Tài khoản      : …

BÊN B: CÔNG TY … (BÊN VẬN CHUYỂN)

Địa chỉ          : …

Mã số thuế    : …

Đại diện        : Ông/bà …                                   Chức vụ        : …

Điện thoại     : …                                               Fax               : …

Tài khoản      : …

Sau khi bàn bạc, hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển số …/HĐVC-… với nội dung như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Xét thấy Bên A có nhu cầu tìm đơn vị vận chuyển hàng hóa trong nước bằng đường biển, Bên B có khả năng cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, Bên A đồng ý thuê Bên B và Bên B đồng ý nhận vận chuyển hàng hóa bằng đường biển theo chứng từ vận chuyển cho bên A.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN:

Hàng hóa mà Bên A giao cho Bên B vận chuyển cụ thể bao gồm:

STT Tên hàng hóa Số lượng Trọng lượng Tính chất hàng hóa Quy cách đóng gói, bảo quản
1 Dễ vỡ
2 Đồ tươi sống Bảo quản lạnh
3 Vật nuôi sống Thoáng khí

Trường hợp hàng hóa Bên A giao cho Bên B tại cảng đi không phù hợp với quy định trong hợp đồng, Bên B có quyền từ chối vận chuyển cho bên A. Bên A sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và phải cung cấp lại hàng hóa phù hợp với hợp đồng trong vòng … giờ, Bên B sẽ vận chuyển cho Bên A theo đúng thời gian vận chuyển trên biển được quy định trong hợp đồng, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận mới và được ghi nhận bằng văn bản.

ĐIỀU 3. PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN:

 Phương tiện vận chuyển của Bên B phải đạt các yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận như sau:

Loại tàu                   : ….

 • Tình trạng               : …
 • Tốc độ đạt               : …
 • Trọng tải (DWT)     : …

Trường hợp phương tiện vận chuyển không đạt yêu cầu theo thỏa thuận trong hợp đồng, Bên A có quyền từ chối giao hàng cho Bên B để vận chuyển. Bên B sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng, chịu các chi phí phát sinh như phí lưu kho, lưu bãi và bồi thường thiệt hại (nếu có). Bên B phải chuẩn bị tàu khác đạt tiêu chuẩn cho Bên A trong vòng … ngày và đảm bảo hàng hóa sẽ đến nơi theo đúng số ngày vận chuyển dự tính quy định trong hợp đồng. Nếu không đảm bảo được. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 4. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

4.1. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Bên A bàn giao hàng hóa cho Bên B tại cảng đi vào ngày …

Thời gian Bên B vận chuyển hàng hóa trên biển là trong vòng … đến … ngày. Bên B dự kiến cập cảng và bàn giao hàng hóa cho người nhận vào ngày …

Trường hợp Bên B giao hàng muộn cho Bên A từ … ngày trở lên. Bên B sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên A (nếu có). Nếu Bên B giao hàng muộn cho Bên A từ … ngày trở lên, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

4.2. Địa điểm cảng đi và cảng đến:

 • Bên A bàn giao hàng hóa cho Bên B tại cảng đi là Cảng … Địa chỉ cảng đi: …
 • Bên B vận chuyển hàng hóa đến và giao cho người nhận tại cảng đến là Cảng … Địa chỉ cảng đến: …

4.3. Thực hiện hợp đồng:

Bên A vận chuyển hàng hóa ra cảng đi. Bên B sẽ bốc xếp hàng lên tàu và vận chuyển đến cảng đến. Tại cảng đến, Bên B dỡ hàng xuống cảng vào bàn giao lại cho người nhận do Bên A chỉ định. Người nhận do Bên A chỉ định cần chuẩn bị bộ giấy tờ như sau để nhận hàng:

 • Bản gốc của hợp đồng này;
 • Biên lai xác nhận đã chuyển khoản theo giá trị của hợp đồng này;

Trường hợp người nhận do Bên A chỉ định không có đủ bộ giấy tờ, Bên B có quyền từ chối giao hàng cho đến khi người nhận của Bên A chuẩn bị đủ. Chi phí lưu kho, lưu bãi do Bên A có trách nhiệm chi trả.

Trường hợp người nhận do Bên A chỉ định không nhận hàng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, Bên A sẽ phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên B và chịu các chi phí phát sinh như phí lưu kho, lưu bãi. Nếu quá … ngày, Bên A không nhận hàng, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Giá trị hao hụt của hàng hóa tại cảng đến mà Bên B không phải bồi thường là không quá …% tổng giá trị hợp đồng. Trường hợp hàng hóa do Bên B bàn giao tại cảng đến không phù hợp với hợp đồng, giá trị hao hụt là hơn …%, Bên B sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có). Nếu giá trị hao hụt lớn hơn …% tổng giá trị hợp đồng, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 5. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5.1. Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là … (… Việt Nam đồng). Giá dịch vụ đã bao gồm cả phí phụ thu như phí chứng từ, phí xếp dỡ,… và thuế giá trị gia tăng (VAT). Chi phí thanh toán cụ thể và chi tiết được quy định tại phụ lục hợp đồng này.

5.2. Tiến độ thực hiện:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thành 2 lần:

 • Đợt 1: Bên A thanh toán cho Bên B 30% tổng giá trị hợp đồng vào ngày ký kết hợp đồng. Tương đương với … VNĐ (… Việt Nam đồng)
 • Đợt 2: Bên A thanh toán nốt cho Bên B 70% tổng giá trị hợp đồng trong vòng … ngày kể từ ngày hàng hóa lên tàu vận chuyển của Bên B. Tương đương với … VNĐ (… Việt Nam đồng)

5.3. Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng theo thông tin như sau:

 • Tên tài khoản       :
 • Số tài khoản         :
 • Ngân hàng           :
 • Chi nhánh          :

5.4. Trường hợp thanh toán chậm:

Bên A phải thanh toán chi phí đúng thời hạn và đầy đủ cho Bên B. Thời hạn thanh toán chậm tối đa là…ngày kể từ ngày phải thanh toán theo quy định trong hợp đồng. Sau ngày thứ…chậm thanh toán, Bên A phải chịu phạt lãi chậm thanh toán theo mức lãi suất tăng 1%/ngày chậm thanh toán (nhưng không quá 8% giá trị hợp đồng) và bồi thường nếu có thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá…ngày, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bên A. Bên A phải chịu phạt…% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 2022
Có những quy định, điều khoản, quyền nghĩa vụ,…được cam kết rõ ràng trong Hợp đồng vận tải biển giữa Đơn vị vận chuyển với người thuê Dịch vụ vận chuyển.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

Quyền của Bên A:

 • Yêu cầu Bên B thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Kiểm tra, yêu cầu Bên B báo cáo tiến độ vận chuyển;
 • Có quyền áp dụng chế tài và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và của hợp đồng này;
 • Các quyền khác theo quy định pháp luật và trong hợp đồng này.

Nghĩa vụ của Bên A:

 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo quy định hợp đồng;
 • Chuẩn bị đủ hàng hóa và cung cấp tài liệu, giấy tờ phục vụ quá trình vận chuyển;
 • Vận chuyển hàng đến cảng đi và bàn giao cho Bên B;
 • Chuẩn bị đầy đủ bộ giấy tờ để nhận hàng tại cảng đến;
 • Thông báo trước trong vòng…ngày về các vấn đề thay đổi, để bên B xem xét có thể thực hiện được không;
 • Trường hợp do lỗi trực tiếp của Bên A khiến việc Bên B giao nhận hoặc vận chuyển hàng hóa chậm so với tiến độ, Bên A phải chịu toàn bộ trách nhiệm về thiệt hại và chi phí phát sinh như phí lưu kho bãi, phí tàu,…
 • Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện tốt công việc;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

Quyền của Bên B:

 • Yêu cầu Bên A thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị hợp đồng;
 • Yêu cầu Bên A cung cấp hàng hóa, giấy tờ, tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình vận chuyển;
 • Có quyền áp dụng chế tài và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và của hợp đồng này;
 • Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

Nghĩa vụ của Bên B:

 • Thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận và tiến độ trong hợp đồng;
 • Chịu trách nhiệm dỡ hàng xuống xe và bốc xếp lên tàu tại cảng đi; Chịu trách nhiệm dỡ hàng xuống bến tại cảng đến;
 • Cập nhật tiến độ công việc và thông báo ngay khi có điều kiện nếu có phát sinh cho Bên A. Trường hợp Bên B thông báo chậm gây ra thiệt hại cho Bên A, Bên B sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có);
 • Bảo mật thông tin dịch vụ;
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về hàng hóa kể từ khi hàng hóa được bốc lên tàu đến khi bàn giao cho người nhận tại cảng đến;
 • Chịu các chi phí trên quãng đường vận chuyển như chi phí cho tàu, chi phí ăn nghỉ cho người làm công trên tàu và các phí phụ thu khác;
 • Kê khai và thanh toán thuế, phí, lệ phí, hóa đơn liên quan đến việc vận chuyển;
 • Tự chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nếu có phát sinh khi vận chuyển hàng hóa;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 7. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

7.1. Nếu một bên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng thì phải chịu mức phạt vi phạm theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận, mức phạt áp dụng cho mỗi hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm là …% tổng giá trị hợp đồng. Nếu có thiệt hại xảy ra, bên vi phạm hợp đồng phải đồng thời bồi thường thiệt hại và xử lý hậu quả phát sinh để thực hiện được hợp đồng một cách tốt nhất.

7.2. Giá trị bồi thường thiệt hại mà bên vi phạm phải bồi thường bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

7.3. Chi phí kiểm tra xác minh lỗi vi phạm và thiệt hại gây ra do bên có hành vi vi phạm có trách nhiệm chi trả.

ĐIỀU 8. THANH LÝ HỢP ĐỒNG.

8.1. Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ với nhau và không có thỏa thuận khác.

8.2. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên thỏa thuận được với nhau về việc chấm dứt hợp đồng, hợp đồng này sẽ chấm dứt kể từ thời điểm đạt được thỏa thuận giữa hai bên.

8.3. Hợp đồng chấm dứt khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và hợp đồng này.

ĐIỀU 9. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

9.1. Các bên không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường …% tổng giá trị của hợp đồng này cho bên kia và bồi thường thiệt hại (nếu có), trừ trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng chứng minh được bên kia có vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hoặc các trường hợp khác được quy định trong hợp đồng.

9.2. Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và hợp đồng này. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải chứng minh được lỗi của bên kia. Chi phí kiểm tra xác minh lỗi vi phạm và thiệt hại gây ra do bên có hành vi vi phạm có trách nhiệm chi trả.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Bên vi phạm bị phạt …% giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm. Ngoài ra, bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

9.3. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại trước trong vòng … ngày. Nếu thông báo chậm quá … ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

ĐIỀU 10. BẢO MẬT THÔNG TIN

Hai bên không được tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin và tài liệu nào liên quan đến hợp đồng nguyên tắc này, các phụ lục kèm theo hợp đồng và liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng này, trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hợp đồng này chấm dứt hoặc xảy ra tranh chấp, điều khoản này vẫn sẽ còn hiệu lực pháp lý.

ĐIỀU 11. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

11.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, hai bên sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng nếu chứng minh được sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi vi phạm hợp đồng và toàn bộ thiệt hại xảy ra (nếu có thiệt hại).

11.2. Bên chịu ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng tối đa…ngày kể từ khi sự kiện bất khả kháng tác động lên việc thực hiện hợp đồng. Nếu thông báo chậm quá…ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Hợp đồng gồm 08 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN ĐẠI B

>>Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển

Tại sao nên chọn Savata để vận tải hàng nguyên container đường biển đi Bắc Nam hoặc Quốc tế?

Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm một Đơn vị vận chuyển hàng hóa nguyên chuyến bằng đường biển chuyên nghiệp, chất lượng cao thì nên chọn Savata bởi những lợi ích thiết thực được nhận lại như:

 • Luôn có giá cước tốt, lịch trình ổn định, ưu tiên giao và khai thác hàng nhanh từ hãng tàu, cảng, kho CFS,…;
 • Đảm bảo đủ chỗ trên tàu phục vụ nhu cầu vận tải đường biển tại mọi thời điểm, kể cả mùa cao điểm;
 • Cam kết đảm bảo đúng lịch trình tàu chạy cố định. Hạn chế tối đa tình trạng lưu kho và giao hàng chậm trễ;
 • Khách hàng được tư vấn để hiểu rõ Luật vận chuyển hàng hóa Quốc tế đường biển;
 • Có Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, quy định trách nhiệm Nhà vận chuyển;
 • Phương tiện xe kéo, Container đủ kích cỡ, đa tải trọng, máy móc thiết bị nâng dỡ hàng hiện đại, chắc chắn;
 • Năng lực vận tải hàng đường biển lớn, không hạn chế, gửi hàng càng nhiều càng tiết kiệm chi phí;
 • Các thủ tục giao nhận tương đối nhanh đơn giản giúp chủ hàng tiết kiệm đáng kể thời giờ, công sức;
 • Ngoài Dịch vụ vận tải biển, chúng tôi nhận xử lý các thủ tục xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa…;
 • Savata cũng có mối liên kết chặt chẽ với các hãng, đơn vị tàu hàng lớn có thương hiệu trên thị trường;
 • Hỗ trợ làm thủ tục hải quan, cung cấp Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu nếu được khách hàng yêu cầu;
 • Tính an toàn được đảm bảo ở mức cao nhất bởi các phương tiện vận tải rất hiếm xảy ra va chạm, đổ vỡ;
 • Chính sách đền bù 100% giá trị hàng hóa bị thiệt hại theo giá thị trường nếu phát hiện lỗi do vận chuyển;
 • Ứng dụng CNTT trong việc hỗ trợ khách hàng truy cập, tìm kiếm thông tin hàng nhanh thuận tiện;
 • Kết hợp linh hoạt các phương thức vận tải để đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng hàng hóa;
 • Sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách về thời gian, giá cả, lịch tàu biển, thủ tục, vận đơn đường biển…
Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 2022
Quy trình Savata thực hiện bốc dỡ, nâng hạ, sắp xếp hàng hóa,…để chuẩn bị cho chuyến hàng vận chuyển từ cảng biển này sang cảng biển khác.

Các loại container sử dụng để vận tải hàng hóa bằng đường biển

 • Container hàng rời: Sử dụng các hàng hóa rời khô;
 • Container mặt bằng (Flat rack): Được sử dụng chuyên chở hàng hóa là máy móc thiết bị, sắt thép,…;
 • Container bồn (Container ISO tank): Được sử dụng chuyên chở hàng hóa là chất lỏng như rượu, nước, hóa chất, thực phẩm lỏng…;
 • Container hở mái (container Open Top): Được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, sản phẩm dài;
 • Container bảo ôn (Container lạnh): Bao gồm container 20 RF và 40 RF. Thường được dùng để vận chuyển các loại hàng hóa cần đông hoặc cấp lạnh;
 • Container bách hóa: Gồm container 20 DC và 40 DC. Thường được dùng để vận chuyển các loại hàng hóa thông thường.

Các dịch vụ vận tải chúng tôi đã và đang triển khai cung cấp

 • Dịch vụ khai báo hải quan hàng xuất nhập khẩu nguyên cont, nguyên chuyến, hàng lẻ (khi có yêu cầu);
 • Dịch vụ hàng nguyên container (FCL – Full Container Load): Container 20 feet, 40 feet, 40 HQ, REF (container hàng giữ lạnh);
 • Dịch vụ vận chuyển container Nội địa và Quốc tế với giá cả cạnh tranh;
 • Hàng lẻ (LCL – Less Container Load): Hàng có số lượng nhỏ không đủ đóng riêng một container. Thông thường < 10 CBM (khối);
 • Hàng Bulk: Những mặt hàng không thể cho vào container mà phải đóng kiện để trên boong hoặc trong khoang như những thiết bị xây dựng máy đào, cẩu… các thiết bị quá khổ, quá tải;
 • Xếp và dỡ hàng theo yêu cầu (bằng xe forklift, cẩu);
 • Nhận hàng từ kho người gửi – Giao đến kho người nhận.

Yếu tố quyết định cước phí vận chuyển hàng hóa nguyên container từ Cảng – Cảng

 • Hàng theo mùa: Hàng vào mùa cao điểm, mùa thấp điểm, hàng mùa gạo, hàng mùa tết;
 • Hàng theo trọng lượng hàng hóa;
 • Số lượng hàng hóa đi thường xuyên hay không, đi số lượng theo lô hàng,…;
 • Theo tính chất hàng hóa: Hàng hóa thông thường, hàng nặng, hàng hóa chất, hàng giá trị cao, hàng dễ vỡ, hàng có mùi hôi, hàng yêu cầu chất xếp đặc biệt,…;
 • Các loại hàng đóng vào container đặc biệt, Open top, Flatrac,…;
 • Theo điều kiện giao nhận hàng hóa: Door to door, CY-CY, Hay CY door,…

Các bước quy trình vận tải hàng hóa bằng container đường biển tại Savata

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng qua Hotline/Email khi có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đường biển;
 • Bước 2: Phía đơn vị cung cấp Dịch vụ Savata sẽ liên hệ với chủ hàng để trao đổi hàng hóa vận chuyển về một số thông tin cần thiết như tên, số lượng, khối lượng, thời gian và địa điểm vận chuyển, hợp đồng, giá cước phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa đường biển;
 • Bước 3: Sau khi ký kết hợp đồng, chúng tôi sẽ điều động xe tới kho trung chuyển hàng về cảng hoặc khách hàng có thể tự chở hàng đến nơi quy định. Lúc này, hàng hóa sẽ được bốc dỡ, sắp xếp cẩn thận lên tàu và xuất phát đúng lịch hẹn. Vận chuyển đến nơi, đơn vị cung cấp dịch vụ chở hàng về kho của quý khách;
 • Bước 4: Khi hàng đến nơi, khách hàng tiến hành kiểm tra tình trạng/hiện trạng hàng lại một lần rồi thanh toán và giao nhận hàng để kết thúc “Hợp đồng vận tải hàng hóa số lượng lớn bằng đường biển”.

Như vậy, Savata đã cập nhật mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển mới nhất năm 2022, Quý khách hàng quan tâm nên tham khảo và lưu lại để tiện áp dụng cho các chuyến xuất/nhập hàng hóa sắp tới. Những ai tham gia vào quá trình xuất nhập hàng đều cần phải biết rằng, Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển này rất quan trọng, cần thiết bởi nó quy định rõ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan. Trong trường hợp Doanh nghiệp bạn chưa có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ từ A-Z mọi thủ tục, quy trình vận tải biển cho tới khi hoàn tất chuyến hàng giao thương. Cam kết giá cước phí cạnh tranh, ưu đãi cho khách hàng lớn, thường xuyên, tin chắc bạn sẽ hài lòng với các tiện ích dịch vụ tại đây.

Trả lời