LỊCH TÀU HỎA

Ga Đông Anh: Xuất phát lúc 0:00  hàng ngày, thời gian tàu chạy 65 giờ

Ga Trảng Bom: Xuất phát lúc 1:00 hàng ngày. thời gian tàu chạy 65 giờ

LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG – HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 22/01/2021

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 VIETSUN HAMORNY 1102S VIET SUN 23-Jan TAN CANG 128 26-Jan VICT
2 PHUC HUNG 147S GLS 23-Jan CHUA VE 26-Jan BEN NGHE
3 HAI AN GATE 009S HAI AN 23-Jan HAI AN 26-Jan VICT
4 VINAFCO 28 411S VINAFCO 24-Jan CHUA VE 27-Jan LOTUS
5 MV PROGRESS 2104S VSICO 24-Jan PTSC 27-Jan VICT
6 VIETSUN DYNAMIC 703S VIET SUN 24-Jan TAN CANG 128 27-Jan BEN NGHE
7 HAI AN BELL 152S HAI AN 24-Jan HAI AN 27-Jan VICT
8 VINAFCO 26 563S VINAFCO 24-Jan CHUA VE 27-Jan BEN NGHE
9 TAN CANG PIONEER 2104S TAN CANG 25-Jan TAN CANG 128 28-Jan TCHP
10 PHUC KHANH 232S GLS 25-Jan CHUA VE 28-Jan BEN NGHE
11 TAN CANG  FOUNDATION 2102S TAN CANG 26-Jan TAN CANG 189 29-Jan TCHP
12 GREEN PACIFIC 161S GMD 26-Jan NAM DINH VU 29-Jan BEN NGHE/SP-ICT
13 BIEN DONG STAR 2103S VIMC 27-Jan TAN VU 30-Jan TÂN THUẬN
14 M VINAFCO 491S VINAFCO 28-Jan CHUA VE 31-Jan LOTUS
15 HAI AN PARK 246S HAI AN 27-Jan HAI AN 30-Jan VICT
16 MV PROMOTE 2104S VSICO 28-Jan CHUA VE 31-Jan VICT
17 BIEN DONG NAVIGATOR 2104S VIMC 29-Jan TAN VU 1-Feb TÂN THUẬN
18 VIETSUN CONFIDENT 603S VIET SUN 29-Jan TAN CANG 128 1-Feb VICT
19 MV PROSPER 2104S VSICO 29-Jan CHUA VE 1-Feb VICT
20 PACIFIC EXPRESS 807S GMD 29-Jan NAM DINH VU 1-Feb BEN NGHE/SP-ICT
21 PHUC THAI 075S GLS 29-Jan CHUA VE 1-Feb BEN NGHE
22 MV PREMIER 2104S VSICO 30-Jan PTSC 2-Feb VICT
23 HAI AN GATE 010S HAI AN 30-Jan HAI AN 2-Feb VICT
24 PHUC HUNG 148S GLS 30-Jan CHUA VE 2-Feb BEN NGHE
25 VIETSUN HAMORNY 1103S VIET SUN 31-Jan TAN CANG 128 3-Feb VICT
26 HAI AN VIEW 023S HAI AN 31-Jan HAI AN 3-Feb VICT

 

 

 

 

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH – HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 22/01/2021

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 MV PROMOTE 2103N VSICO 24-Jan VICT 28-Jan PTSC
2 PACIFIC EXPRESS 805N GMD 24-Jan SP-ITC 28-Jan NAM HAI
3 MV PROSPER 2103N VSICO 25-Jan VICT 29-Jan PTSC
4 HAIAN TIME 235N HAI AN 25-Jan VICT 29-Jan HAI AN
5 MV PREMIER 2103N VSICO 26-Jan VICT 30-Jan PTSC
6 MV PROGRESS 2104N VSICO 27-Jan VICT 31-Jan PTSC
7 HAIAN GATE 009N HAI AN 27-Jan VICT 31-Jan HAI AN
8 GREEN PACIFIC 162N GMD 27-Jan SP-ITC 31-Jan NAM HAI
9 HAIAN BELL 007N HAI AN 28-Jan VICT 1-Feb HAI AN
10 HAIAN PARK 246N HAI AN 30-Jan VICT 3-Feb HAI AN
11 PACIFIC EXPRESS 806N GMD 30-Jan SP-ITC 3-Feb NAM HAI
12 MV PROMOTE 2104N VSICO 31-Jan VICT 4-Feb PTSC
13 MV PROSPER 2104N VSICO 1-Feb VICT 5-Feb PTSC
14 MV PREMIER 2101N VSICO 2-Feb VICT 6-Feb PTSC